خودرو

۳ اقدام دولت برای آرام کردن بازار خودرو

تولید وانت کاهش یافت

غول‌های خودروسازی دنیا و جریمه‌های نجومی

تولید خودرو نزولی شد

تمدید مهلت ۳ ماهه ترخیص خودرو

عوامل واردات غیر قانونی ۶۴۰۰ خودرو بازداشت شدند

عوامل داخلی برای نابود کردن صنعت خودرو به آمریکا کمک می‌کنند