بررسی روند ۱۰ ساله تجارت ایران و عمان نشان دهنده روند مثبت تجاری دو کشور بوده و میزان واردات و صادرات انجام شده حاکی از رابطه مستحکم تجاری فی مابین بدون اثرپذیری از تحریم‌هاست. بررسی روند ۱۰ ساله تجارت ایران و عمان در بازه زمانی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که صادرات به عمان

بررسی روند ۱۰ ساله تجارت ایران و عمان نشان دهنده روند مثبت تجاری دو کشور بوده و میزان واردات و صادرات انجام شده حاکی از رابطه مستحکم تجاری فی مابین بدون اثرپذیری از تحریم‌هاست.

بررسی روند ۱۰ ساله تجارت ایران و عمان در بازه زمانی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که صادرات به عمان طی ۱۰ سال گذشته روندی مثبت داشته و در سالهای اخیر سرعت و شدت بیشتری نیز به خود گرفته است.

تراز تجاری پس از دو سال تجربه ثبت عدد منفی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با نوساناتی اندک در سال های بعدی مثبت و فزاینده بوده است اما واردات پس از کاهشی شدید در سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ در فاصله ۶۰ تا ۷۵ میلیون دلار تثبیت شده و در نهایت به ۳۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

قابل توجه است که در غالب سالهای دوره مذکور متوسط قیمت صادرات با فاصله قابل توجهی کمتر از متوسط ارزش واردات بوده است و مقایسه روند واردات عمان از ایران و واردات این کشور از جهان طی ده سال مربوطه می‌تواند تاییدی بر عدم اثرپذیری روند تجارت دو کشور از تحریم‌ها و رابطه مستحکم تجاری فی مابین باشد.

بر اساس بررسی‌های انجام شده ارزش صادرات در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۹ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۶۳ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۷۱ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۷۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۷۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۴۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۰۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷۶ میلیون دلار بوده است.

این در حالی است که ارزش واردات در سال ۱۳۸۴ معادل ۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۲۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۸۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۴۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۲۳۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۷۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۷۳ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۶۱ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۷۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۷ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۳ میلیون دلار بوده است.

به گزارش ایسنا،همچنین تراز تجاری در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۸ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۴۳ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۷۳- میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۶۰- میلیون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۳۲ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۱۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۷۱ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۳۸ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۴۳ میلیون دلار بوده است.

بنابراین رشد تجارت ایران و عمان در سال ۱۳۸۵ برابر ۱۰۴ درصد، در سال ۱۳۸۶ برابر ۱۰۳ درصد، در سال ۱۳۸۷ برابر ۴۴- درصد، در سال ۱۳۸۸ برابر هشت درصد، در سال ۱۳۸۹ برابر ۴۰ درصد، در سال ۱۳۹۰ برابر ۶- درصد، در سال ۱۳۹۱ برابر ۷۶ درصد، در سال ۱۳۹۲ برابر ۱۸- درصد، در سال ۱۳۹۳ برابر ۱۰۹ درصد و در سال ۱۳۹۴ برابر ۲۳ درصد بوده است.

دیدگاه شما

تجارت نیوز را دنبال کنید.

تجارت‌نیوز پایگاهی است برای نشر اخبار و محتوای اقتصادی. تلاش ما این است که در خبر رسانی جامعه عمل کنیم و حوزه های مهم اقتصاد، کسب‌وکار و مدیریت را پوشش دهیم.از این رهگذر حوزه‌های مهم اقتصاد، کسب‌و‌کار و مدیریت را پوشش دهیم. از این رهگذر حوزه‌های کمتر پرداخته‌شده مانند استارت‌آپ‌ها، کسب‌و‌کارها، کوچک و متوسط، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری نو در میدان دید تجارت نیوز قرارگرفته است ما اقتصاد را دوست داریم و رسالت خود می‌دانیم مطالب ارزشمند را در کنار اخبار موثق به مخاطبان‌مان ارائه کنیم.

آخرین اخبار

تازه‌ترین عنوان‌های خبری را در خورهای متنوع ببینید، بشنوید و تماشا کنید.

آکادمی

اقتصاد و مدیریت را فراتر از خبرها دنبال کنید. با آموزش‌های کاربردی و مفید به روز باشید.

تجارت تی‌وی

هرآنچه از ویدیو انیمیشن در تجارت نیوز قراردارد، در این بخش یکجا ببینید.

هشتگ

نگاهی جامع و تازه به موضوعات داغ روز بیاندازید.

باشگاه مخاطبان

با عضویت در آن به خانواده مخاطبان تجارت‌نیوز ملحق شوید و از مزیت‌های آن استفاده کنید.