برچسب: اقتصاد فقر
3 مطلب

رشد ۲۵ درصدی خط فقر ۹۷

نقشه فقر استانی / نرخ فقر در کدام استان‌ها بیشتر است؟ (اینفوگرافیک)

خط فقر مطلق برای هر ایرانی چقدر است؟