فرو ۰۴ جمعه

برگزاری کنوانسیون گردشگری با حضور ۳۰۰ گردشگر خارجی

برگزاری کنوانسیون گردشگری با حضور ۳۰۰ گردشگر خارجی
تجارت نیوز :

کنوانسیون گردشگری با حضور ۳۰۰ گردشگر خارجی از ۴۸ کشور از ۱۴ تا ۱۶ بهمن است.
در جلسه ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان  پیرامون برگزاری کنوانسیون گردشگری با حضور ۳۰۰ گردشگر خارجی از ۴۸ کشور از ۱۴ تا ۱۶ بهمن بحث وتبادل نظر شد.
معاون عمرانی استانداریزد در این جلسه  گفت : باید از همه ظرفیت های موجود برای معرفی فرهنگ ایرانی و مهمان نوازی از گردشگران استفاده کرد .
سید حسینی همچنین فعال شدن گردشگری روستایی ،رعایت مسایل بهداشتی ،ساماندهی مساجد بین راهی  و نظارت بر قیمتها را خواستار شد.
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هم از رشد ۴۰ درصدی حضور مسافران و گردشگران خارجی به استان خبر داد و گفت : پیش بینی می شود تا پایان امسال حضور گردشگران خارجی در سال ۹۵ به یکصد هزار نفر برسد.
به گزارش صداوسیما، دانش همچنین از برگزاری کنوانسیون گردشگری با حضور ۳۰۰ گردشگر خارجی از ۴۸ کشور از ۱۴ تا ۱۶ بهمن در یزد و میبد خبر داد .

بدون دیدگاه