فرو ۰۳ پنج شنبه

پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران در دولت یازدهم

پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران در دولت یازدهم
تجارت نیوز :

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی رقم حمایت مالی دولت از شهرداری تهران طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، این پرداختها در چهار بخش طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای، هزینه ای، مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از سوی دولت صورت گرفته است.
این گزارش حاکی است، در این حوزه ها، دولت در مجموع بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد ریال به شهرداری تهران پرداخت کرد که ۵۸ هزار میلیارد ریال آن مربوط به سال ۱۳۹۴ و ۶۱ هزار میلیارد آن مربوط به سال ۱۳۹۵ می باشد.
این گزارش حاکی است، مجموع پرداختی دولت در سال ۱۳۹۵ به شهرداری تهران از محل اسناد خزانه اسلامی رقم ۱۳۶۰میلیارد ریال می باشد که واگذاری اسناد مزبور به طلبکاران شهرداری تهران طبق دستورالعمل مربوطه برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی از طریق فرابورس ایران در حال انجام است.
براساس این گزارش، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله شهرداریها، ملزم به ارسال الکترونیکی گزارشات بدهی و مطالبات بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به «سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد)» هستند، ضمن اینکه بر اساس ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، هرگونه تسویه و پرداخت بدهی ها و تعهدات دستگاههای اجرایی منوط به ارایه گزارشات مذکور است که علی رغم مکاتبات متعدد، شهرداری تهران تاکنون هیچ گونه گزارشی ارایه ننموده است.

بدون دیدگاه