فرو ۰۳ پنج شنبه

یارانه بهمن ماه امشب واریز می شود

یارانه بهمن ماه امشب واریز می شود
تجارت نیوز :

امشب هفتاد و دومین” مرحله یارانه نقدی مربوط به ماه بهمن واریز می شود
هفتاد و دومین” مرحله یارانه نقدی مربوط به ماه بهمن همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال ساعت ۲۴ امشب ۲۶۶ بهمن به حساب سرپرستان  خانوارها واریز خواهد شد و قابل برداشت خواهد بود.

بدون دیدگاه