فرو ۰۳ پنج شنبه

شهرآفتاب ظرفیت بسیار خوبی را برای برگزاری نمایشگاه های بزرگ فراهم کرده است

شهرآفتاب ظرفیت بسیار خوبی را برای برگزاری نمایشگاه های بزرگ فراهم کرده است
تجارت نیوز :

عضو شواری اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به پتانسیل موجود در نمایشگاه شهرآفتاب، باید گفت که این نمایشگاه ظرفیت بسیار خوبی را برای برگزاری نمایشگاه های بزرگ فراهم کرده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه شهر آفتاب محسن سرخو در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی خودرو شهرآفتاب  در مورد ظرفیت های نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب اظهار داشت: زیر ساخت هایی شهرآفتاب، احداث خط مترو، محوطه سازی، سالن های تعبیه شده و همچنین طرحهای توسعه پیشبینی شده، ظرفیت بسیار خوبی برای برگزاری نمایشگاه های بزرگ را فراهم کرده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرآفتاب به تدریج ظرفیت نهایی خود را کسب می کند، خاطر نشان کرد: افزایش تعداد سالن ها و ساخت هتل که در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب پیش بینی شده است که با تکمیل طرح شهرآفتاب به رویای خود خواهد رسید.

بدون دیدگاه