آغاز پرداخت غرامت بین‌المللی بیمه به خانواده جانباختگان سانچی

آغاز پرداخت غرامت بین‌المللی بیمه به خانواده جانباختگان سانچی

غرامت بیمه بین‌المللی جانباختگان سانچی، به نخستین گروه از خانواده این افراد به شکل ارزی پرداخت شد.

 در راستای اقدامات انجام شده به منظور پرداخت غرامت بیمهP&I  (خطرات دریایی تحت پوشش بیمه) جانباختگان نفتکش سانچی که از اواسط شهریورماه گذشته با دریافت مدارک مربوطه از خانواده آنان آغاز شده بود، نخستین گروه از خانواده جانباختگان این نفتکش روز گذشته (سه‌شنبه سوم مهرماه ۹۷) مبالغ مربوط به این غرامت را دریافت کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز،غرامت بیمه P&I براساس تصریح قوانین داخلی و مقررات مربوط به پرداخت خسارت بیمه‌های بینالمللی، به آن دسته از خانواده جانباختگان سانچی که انحصار وراثت را انجام داده اند، پرداخت میشود و پرداخت وجوه مربوطه به نخستین گروه از این خانوادهها آغاز شده است. مابقی خانوادههای جانباختگان کشتی سانچی نیز که فرایندهای قانونی را طی و مدارک مربوطه را ارائه کرده اند، در روزهای آینده مبلغ غرامت بیمه P&I را دریافت خواهند کرد.

سهم غرامت بیمه P&I به طور مستقیم توسط شرکت ملی نفتکش ایران و طبق قرارداد پیمان جمعی فیمابین این شرکت و انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران به خانواده جانباختگان سانچی پرداخت می شود.

مبلغ غرامت به شکل ارزی و براساس واحد پولی مورد پذیرش در قرارداد پیمان جمعی پرداخت خواهد شد و همه پرسنل کشتی، فارغ از سمت و سابقه شغلی و ملیت، مبلغ خسارت را به طور کامل دریافت می‌کنند.

نفتکش سانچی دی ماه گذشته در دریای چین بعد از تصادف با یک کشتی چینی آتش گرفت و سپس غرق شد. تمامی سرنشینان این نفتکش که شامل ۳۰ تبعه ایرانی و ۲ خارجی بودند کشته شدند.

 

منبع:روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی نفتکش ایران

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند