آنالیز سود و زیان شرکت‌های بیمه‌ای؛ کدام بیمه‌ها زیانده‌اند؟

آنالیز سود و زیان شرکت‌های بیمه‌ای؛ کدام بیمه‌ها زیانده‌اند؟

مقایسه حق بیمه تولیدی بیمه‌های مختلف با روند پرداخت خسارت توسط آن‌ها چه پیامدهایی به همراه دارد؟ از این نظر کدام یک از شرکت‌های بیمه‌ای سود بیشتر و کدام یک ضرر بیشتر داشته‌اند؟

فریبا تاجدینی: خسارت‌های پرداختی توسط شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۱ معادل ۱۳۴ درصد افزایش پیدا کرده، سهم کدام شرکت بیمه از خسارت‌های پرداختی بیشتر بوده است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران طی پنج سال اخیر رشد حق بیمه تولیدی توسط شرکت‌های بیمه غیر دولتی بیشتر از شرکت‌ دولتی ایران بوده است.

در سال ۱۳۹۵ حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که سهم بیمه‌ دولتی ۳۸ درصد و سهم بیمه‌های غیردولتی ۶۲ درصد است. همچنین در سال ۱۳۹۵ خسارت پرداختی توسط شرکت‌های بیمه ۱۸٫۳ هزار میلیارد بوده که سهم شرکت‌های بیمه غیر دولتی بیشتر بوده است.

طبق آخرین آمار در ســال ۱۳۹۵ شــرکت بیمه دولتی ایران و ۲۳ شرکت بیمه غیردولتی، آســیا، البرز، دانا، معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سـینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا و خاورمیانه در سرزمین اصلی و شش شرکت بیمه حافظ، امید، ایران معین، متقابل کیش، متقابل اطمینان متحد قشم و آسماری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول انجام فعالیت بوده اند. دو شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز در زمینه عملیات اتکایی فعالیت می‌نمایند. بدین ترتیب تا پایان ســال ۱۳۹۵ تعداد ۳۲ شــرکت بیمه در کشــور فعالیت می‌نمایند.

حق بیمه تولیدی توسط شرکت بیمه دولتی ایران با ۷۸ درصد افزایش از ۵٫۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۰٫۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

از میان شرکت‌های بیمه غیردولتی، شرکت بیمه آسیا با ۱۰۲ درصد افزایش حق بیمه تولیدی از ۱٫۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲٫۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسید.

شرکت‌های بیمه البرز، دانا، رازی، امید هرکدام به ترتیب  ۱۵۴، ۲۰۰، ۴۸۱ و ۶۴۲ درصد رشد حق بیمه تولیدی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ داشته‌اند. در این میان شرکت‌های بیمه توسعه و میهن به ترتیب با کاهش ۱۰۰ و ۱۴ درصدی حق بیمه تولیدی طی دوره مذکور مواجه بوده‌اند.

شرکت بیمه دولتی ایران توانسته در سال ۱۳۹۵ معادل ۴٫۶ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی خود را نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش دهد و از میان شرکت‌های بیمه غیردولتی در سال ۱۳۹۵ نیز شرکت بیمه دانا بیشترین افزایش حق بیمه تولیدی را نسبت به سال ۱۳۹۱ داشته که معادل ۱٫۴ هزار میلیارد تومان است.

خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه دولتی ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ با ۱۰۵ درصد رشد از ۳٫۹ هزار میلیارد تومان به هشت هزار میلیارد تومان رسیده است.

از میان شرکت‌های بیمه غیردولتی، شرکت بیمه آسیا با ۱۳۶ درصد افزایش خسارت پرداختی از ۷۹۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱٫۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

شرکت‌های بیمه البرز، دانا، رازی، امید هرکدام به ترتیب  ۲۲۴، ۲۵۴، ۲۶۰ و ۹۹۳ درصد رشد خسارت پرداختی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ داشته‌اند.

در میان شرکت‌های بیمه غیر دولتی، شرکت‌های بیمه توسعه و دی به ترتیب با کاهش ۱۰۰ و ۲۳ درصدی خسارت پرداختی طی دوره مذکور مواجه بوده‌اند.

خسارت‌های پرداختی توسط شرکت بیمه دولتی ایران در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۱ معادل چهار هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند