آیین‌نامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷ کل کشور در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.