احتمال راه‌اندازی مراکز دامپزشکی سیار

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: راه‌اندازی مراکز دامپزشکی سیار در مناطق روستایی و عشایری به دولت پیشنهاد داده شده است که در صورت دریافت اعتبار از محل هدفمندی یارانه‎ها عملیاتی خواهد شد. مهدی خلج، با بیان اینکه اساسا دامپزشکان افرادی هستند که به‎طور سیار کار می‎کنند اظهار کرد: باید خدمات دامپزشکی را به روستاییان و

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: راه‌اندازی مراکز دامپزشکی سیار در مناطق روستایی و عشایری به دولت پیشنهاد داده شده است که در صورت دریافت اعتبار از محل هدفمندی یارانه‎ها عملیاتی خواهد شد.

مهدی خلج، با بیان اینکه اساسا دامپزشکان افرادی هستند که به‎طور سیار کار می‎کنند اظهار کرد: باید خدمات دامپزشکی را به روستاییان و عشایر به نحو احسن ارائه کنیم تا این افراد با امنیت بیشتری به تولید بپردازند.

وی افزود: سعی داریم با احداث مراکز دامپزشکی سیار در مناطق روستایی و عشایری و خرید خدمات بخش خصوصی و مستقر کردن آنها در آنجا به این مهم دست پیدا کنیم.

رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: ما پیشنهاد این کار را به دولت داده‎ایم البته هنوز عملیاتی نشده اما مصمم و پیگیر هستیم که آن را عملیاتی کنیم. اگر بتوانیم از هدفمندی یارانه‎ها اعتباری را دریافت کنیم حتما این کار صورت می‎گیرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند