اختصاص تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی

بر اساس مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.