ارزش بیمه‌ای هواپیما ضامن وام ایرلاین‌ها می‌شود

قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی گفت: با توجه به مشکل ضمانت پرداخت وام به ایرلاین‌ها، مقرر شده ارزش بیمه‌ای هواپیما به عنوان ضمانت وام در نظر گرفته شود. علی محمد نوریان گفت: امیدواریم در حداقل 10 فرودگاه کشور بحث تبدیل فرودگاه به شهر فرودگاهی را داشته باشیم چون امروزه به جز

قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی گفت: با توجه به مشکل ضمانت پرداخت وام به ایرلاین‌ها، مقرر شده ارزش بیمه‌ای هواپیما به عنوان ضمانت وام در نظر گرفته شود.

علی محمد نوریان گفت: امیدواریم در حداقل 10 فرودگاه کشور بحث تبدیل فرودگاه به شهر فرودگاهی را داشته باشیم چون امروزه به جز چند فرودگاه انگشت‌شمار بقیه فرودگاه‌ها اقتصادی نیستند.

وی بر ضرورت تبدیل هر فرودگاه به شهر فرودگاهی تاکید و اظهار کرد: بحث اقتصادی‌کردن فرودگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

نوریان افزود: هر فرودگاهی که قابلیت تبدیل به شهر فرودگاهی را داشته باشد این کار را انجام می‌دهیم و محدودیتی در این زمینه نداریم.

قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی اظهار کرد: سهمی از بودجه صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان هوایی اختصاص یافته که امیدواریم شرکت‌های هواپیمایی که ماهیت خصوصی دارند از این امکانات استفاده کنند.

وی افزود: مشکلی در زمینه ضمانت پرداخت وام به ایرلاین‌ها وجود داشت که قرار است ارزش بیمه‌ای هواپیما به عنوان ضمانت در نظر گرفته شود.

قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی گفت: در حال حاضر عمر هواپیما‌های ما 25 سال است که هدف‌گذاری کرده‌ایم این میزان را به 15 سال کاهش دهیم.

نوریان ادامه داد: توجه بیشتر به مسائل رفاهی و آموزشی کارکنان این بخش و به روز بودن فعالان این صنعت از جمله اولویت‌های ما در سال جاری است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند