اضافه‌کار کارگران در بازنشستگی‌شان حساب می‌شود

اضافه‌کار کارگران در بازنشستگی‌شان حساب می‌شود

قائم‌مقام سازمان تامین اجتماعی گفت: اضافه‌کار کارگران در بازنشستگی حقوق موثر خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری همواره این بوده است که در طول سنوات خدمتی شان اضافه کاری داشته‌اند اما تامین اجتماعی این اضافه‌کاری را در حقوق بازنشستگی تاثیر نداده است و این مسئله باعث نگرانی جمعی از کارگران شده است.

طبق قانون، ساعت اشتغال هر کارگر در روز 7 ساعت و 20 دقیقه است که معادل 44 ساعت فعالیت در هفته یا 220 ساعت در ماه است. طبق قانون، هر ماه شمسی، 30 روز است. طبق قانون وزارت تعاون و تامین اجتماعی، محاسبه حقوق فعالیت شاغلان در شب، روزهای تعطیل، ماموریت ها، بدی آب و هوا و کسر حقوق بیمه، تابع فرمول‌هایی در این زمینه است که طبق بخش‌نامه که چند سال گذشته بود از اضافه کار کارگران حق بیمه کسر می‌شد. اما با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد که دیگر از اضافه کار حق بیمه کسر نشود.

محمدحسن زدا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مطالبی ویدئویی تحت عنوان “دانستنی‌های تامین اجتماعی” منتشر می‌کند.

وی درباره تاثیر اضافه کار بر حقوق بازنشستگی اظهار کرد: برخی مردم سوال می‌کنند که در طول سنوات خدمتی‌شان اضافه‌کاری داشته‌اند اما تامین اجتماعی این اضافه کار را در حقوق بازنشستگی تاثیر نداده، علت چیست؟

وی افزود: این تصمیم، تصمیم سازمان تامین اجتماعی نیست و این اتفاق فقط در بخش کارکنان دولت افتاد. اما در قانون برنامه پنجم توسعه ماده قانونی وجود دارد و در آن آمده است که دیگر از اضافه کار حق بیمه کسر نشود و به تامین اجتماعی پرداخت نشود. ولی دلیل نمی‌شود برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که برای سال‌هایی از حقوقشان حق بیمه بابت اضافه‌کار کم می‌شده را جزو حقوق بازنشستگی‌شان نیاوریم.

قائم‌مقام سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: بخشنامه‌ای را صادر کرده‌ایم که فرمول خاصی دارد، بیمه‌شدگان نگران نباشند بابت آن سال‌هایی که حق بیمه از اضافه‌کارشان کسر شده محاسبات انجام و در حقوق بازنشستگی اثرگذار است.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند