اعلام ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی

30 درصد پرداخت‌های کارگاه‌های بازرگانی وخدماتی بابت اجاره بنا و ساختمان، 16 درصد از پرداختی‌های این کارگاه‌ها برای ملزومات غیر اداری و 14 درصد آن به مالیات وعوارض اختصاص دارد.

اعلام ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی

براساس نتایج طرح جامع بازرگانی، ارزش مصرف واسطه کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی، ۲۴ درصد ستانده‌های این کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از مرکز آمار ایران؛ ۳۰ درصد پرداخت‌های کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی بابت اجاره بنا و ساختمان، ۱۶ درصد از پرداختی‌های این کارگاه‌ها برای ملزومات غیر اداری و ۱۴ درصد آن به مالیات و عوارض اختصاص دارد.

ارزش مصرف واسطه کارگاه‌های بازرگانی وخدماتی، ۲۴ درصد ستانده های این کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. به عبارتی ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی وخدماتی ۷۶ درصد ارزش ستانده‌های این کارگاه‌ها است که در کارگاه‌های با فعالیت خدمات مالی ۱۰ درصد، معماری و مهندسی ١١درصد، عمده‌فروشی ۱۴ درصد و کارگا‌ه‌های با فعالیت‌های انتشاراتی ۱۶ درصد، جزء کارگاه‌های با کمترین هزینه‌های واسطه‌ای به شمار می‌روند. همچنین کارگاه‌های با فعالیت تهیه صرف غذا و نوشیدنی با ۴۵ درصد، تعمیر رایانه و کالاهای خانگی با ۳۸ درصد، تولید فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامه‌های تلویریونی، با ۳۳ درصد، کارگاه‌های تبلیغاتی و بازار پژوهی با ۲۷ درصد، جزء کارگاه‌های با بیشترین هزینه‌های واسطه‌ای محسوب می‌شوند.

۳۰ درصد پرداخت‌های کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی بابت اجاره بنا و ساختمان، ۱۶ درصد از پرداختی‌های این کارگاه‌ها برای ملزومات غیر اداری و ۱۴ درصد آن به مالیات و عوارض اختصاص دارد.

 

منبع: مهر


این مطلب را به اشتراک بگذارید