اعلام رشد اقتصادی پارسال؛ رشد بی‌نفت بیشتر از رشد بانفت

مرکز آمار نرخ رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به قیمت بازار را 3.7 درصد و نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار را 4.3 درصد اعلام کرد.

اعلام رشد اقتصادی پارسال؛ رشد بی‌نفت بیشتر از رشد بانفت

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای مرکز آمار، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۱۳۹۶ اعلام شد.

آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ معادل ۳٫۷ درصد بوده است. این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش ۸٫۸ درصدی مواجه بوده، به طوری که رشد اقتصادی از ۱۲٫۵ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳٫۷ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.

فعالیت گروه کشاورزی یک درصد، گروه صنعت ۱٫۶ و فعالیت گروه خدمات ۶٫۸ درصد در سال ۱۳۹۶ رشد داشته است.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶  حدود ۱۰ درصد رشد داشته و از منفی ۶٫۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳٫۷ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. طی شش سال گذشته بیشترین رشد اقتصادی با ۱۲٫۵ درصد متعلق به سال ۱۳۹۵ بوده است.

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۶ معادل ۴٫۳ درصد بوده است.


این مطلب را به اشتراک بگذارید