بررسی تجارت‌نیوز از داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد:

افزایش فاصله تورمی دهک‌های جامعه/پولدارها تورم بیشتری را متحمل شدند

افزایش فاصله تورمی دهک‌های جامعه/پولدارها تورم بیشتری را متحمل شدند

در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در شهریور ماه امسال به 5.5 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 2.3 واحد (معادل 3.2 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اطلاعیه مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ به نقطه در کل کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ معادل 25.7 درصد اعلام شده که دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 24.1 درصد برای دهک اول و 29.6  درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

همچنین در شهریور ماه سال جاری بیشترین تورم سالانه با 12 درصد متعلق به دهک دهم جامعه و کمترین آن با 10.6 درصد مربوط به دهک اول جامعه است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در شهریور ماه سال جاری به 5.5 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 2.3 واحد (معادل 3.2 درصد) افزایش داشته است.

تورم نقطه‌ به نقطه خوراکی‌‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در بین دهک‌های جامعه در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در بین دهک‌های پایین مقدار کمتری دارد، به طوری که کمترین تورم با 32.8 درصد به دهک اول و بیشترین تورم نیز با 36.4 درصد به دهک دهم تعلق دارد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند