اقتصاد آزاد نسخه‌ای که فقط برای ما پیچیده شد!

اقتصاد آزاد نسخه‌ای که فقط برای ما پیچیده شد!

راهبردی که سال‌ها مقام معظم رهبری بر اجرای آن اصرار دارند رویه کشورهای غربی شده، اما متاسفانه مورد غفلت دولتمردان واقع شده است.

شاید جالب باشد که ببینیم رویکرد کشورهای غربی نسبت به راهبرد اقتصاد مقاومتی که سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری به آن توصیه می‌شود و مورد غفلت دولتمردان واقع می‌شود چگونه است. شاید در ابتدا با توجه به تبلیغات صورت گرفته گمان شود که اقتصاد لیبرال غرب همه چیز را به عهده بازار واگذار کرده است و به همین جهت حمایت از کالای داخلی بی توجه است چرا که الفبای اقتصاد لیبرالی عدم دخالت و پرداخت یارانه به کالای داخلی است و برخی از مشاوران مسئولان عالی رتبه در قوه مجریه سینه چاک این اقتصاد شده‌اند و به همین سبب باعث غفلت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای آنها شده است اما اکنون می‌خواهیم به بررسی کشورهایی که به عنوان مهد اقتصاد لیبرالی شناخته می‌شوند چه واکنشی به نسخه‌ای که برای ما پیچیده‌اند دارند ؟

به گزارش تجارت‌نیوز،اما در عین ناباوری مشاهده می‌شود اقتصاد غرب بزرگترین حمایت‌های بلاعوض را از تولیدات داخلی خود در چارچوب سیاست‌های پولی و مالی انجام می‌دهد. برای مثال در آمریکا در سال 2009 این میزان حمایت بلاعوض 7 هزار میلیارد دلار بوده است.

چین یک هزار میلیارد دلار حمایت بلاعوض انجام داده است. از 7 هزار میلیارد دلار حمایت بلاعوضی که آمریکا در سال 2009 انجام داده است تنها 300 هزار میلیون دلار آن تجاری شد. ولی دولت آمریکا به آن مسیر ادامه داد .

از مسیری صحبت می‌کنیم که تمام کشورهای صنعتی از ربع چهارم قرن بیستم آن را طی کرده‌اند و امروز توسعه به آن شناخته می‌شود. کل درآمد مالیاتی آمریکا در سال 2015، 5 میلیارد دلار بود بنابر تخمین که از میزان حمایت بلاعوض آمریکا در سال 2015 انجام شد به رقمی معادل 9 هزار میلیارد دلار رسیدیم. کل درآمد مالیاتی ایتالیا در سال 2015 معادل 792 میلیون دلار است که فقط در سال 2009 میزان حمایت بلاعوض ایتالیا 184 میلیارد دلار بوده است.

برای ژاپن همین حمایت‌های بلاعوض در سال 2009، 800 میلیارد دلار بوده است. نکته قابل توجه آن است که میزان تجاری شدن تحقیق و توسعه که حمایت‌های بلاعوض برای تحقق آن ایراد شده بود بسیار کمتر و در برخی کشورها به یک سی ام آن می‌رسد یعنی مثلا اگر هفت هزار میلیارد دلار حمایت بلاعوض بوده 300 هزار میلیون دلار، تحقیق و توسعه تجاری شده است .. این اقتصاد است… اقتصاد چیست؟ اقتصاد یعنی تورم مصرف کننده نزولی باشد اقتصاد یعنی نرخ بهره نزولی باشد اشتغال در سطح کیفی باشد و متناسب با شان انسان‌ها باشد.. اگر این اقتصاد است باید گفت از نتیجه سیاست‌های پولی با ماهیت حمایت‌های بلاعوض بوده است و باید گفت اقتصاد نتیجه سیاست‌های پولی با ماهیت حمایت‌های بلاعوض نیز نیست  بلکه خود سیاست‌های پولی با ماهیت حمایت‌های بلاعوض این خود اقتصاد است.

حال دعوا در ایران چیست؟ دعوا در ایران بر سر این است که بازار کار کند یا کار نکند اصالت دارد یا ندارد که اگر اصالت ندارد اصالت به آن بدهیم یا ندهیم ؟ آیا بر اساس اقتصاد غرب، بازار اصالت دارد؟ تورم مصرف کننده در غرب بر اساس تعریف که تورم از هزینه تولید تبعیت کند قیمت گذاری میشود. نرخ بهره پول بر اساس تقاضا پول قیمت گذاری نمیشود. به شکل بی‌سابقه حمایت بلاعوض انجام میگیرد و بانک به پشتوانه این حمایت‌های بلاعوض فعالیت می‌کند.. خوب آیا بازار در غرب، غرب را به این جایگاه رسانیده است؟ بازار ذاتا مفهوم‌ای که اصالت دهی به آن با اجازه سیاست است. سیاست آمده است که به بازار موضو‌عیت برای قیمت‌گذاری بدهد یا ندهد.

راه حل اقتصاد ایران حمایت‌های بلاعوض و چند برابر، از شرکت‌های میکرو و پس از عینی شدن تحقیق و توسعه، حمایت بلاعوض مجدد برای تولید انبوه آن است. این امر علاوه بر این که عاملیت اشتغال کاهش تورم را در پی دارد مقابل ساختار اقتصاد وارداتی نیز خواهد ایستاد. منتهی نگرانی، این است که ساختار اقتصاد وارداتی از طرف تقاضای ایجاد شده برای منافع خود بهره برداری کند که به نظر می‌رسد برای این مساله نیز راه کاری باشد و آن این است تا زمانی که صاحبان اقتصاد وارداتی وجود دارند سیاست‌های حمایت‌های بلاعوض با هدف تولید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای تولیدات نهایی جهت کاهش وابستگی آنها مصداق دهی شده و رقم بخورد. این امر اساسا انگیزه صاحبان اقتصاد وارداتی برای واردات را خواهد کاست چرا که تولید انبوه غیر وابسته به ارز با تورم منفی که تحت حمایت‌های بلاعوض است مقابل او قرار گرفته است.

منبع:تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند