۶۵ درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار نشد

۶۵ درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار نشد

در حالی که فرصت سه‌ساله بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی آن‌ها در سال گذشته به پایان رسیده، تنها ۳۵ درصد از این اموال وگذار شده است.

در حالی که فرصت سه‌ساله بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی آن‌ها در سال گذشته به پایان رسیده، تنها ۳۵ درصد از این اموال وگذار شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دیوان محاسبات کشور، با اشاره به تکلیف قانون درباره واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌ها، از واگذاری تنها ۳۵ درصد از این اموال خبر داده که رقم آن به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده، به رغم تکلیف قانون‌گذار در بند «الف» ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴، درباره لزوم تعیین تکلیف اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌ها ظرف مدت سه سال و ابلاغ بخش‌نامه شورای پول و اعتبار حکم این بند تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.

بر پایه این گزارش، از مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها، صرفا ۳۵ درصد از آن معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان واگذار شده است.

بر این مبنا، اموال مازاد پیش‌بینی‌شده بانک‌ها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۴۵ درصد واگذار شده و در بخش سهام غیربانکی بانک‌ها در شرکت‌های وابسته، میزان سهام پیش‌بینی‌شده ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند