بر اساس اطلاعیه گمرک ایران؛

امکان‌پذیری درخواست بارگیری از طریق کارتابل کاری خدمت‌گیرنده

امکان‌پذیری درخواست بارگیری از طریق کارتابل کاری خدمت‌گیرنده

در راستای تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی، درخواست بارگیری از طریق کارتابل کاری خدمت‌گیرنده، از بستر پنجره واحد امکان‌پذیر است.

به گزارش تجارت‌نیوز، گمرک ایران خطاب به خدمت‌گیرندگان رویه واردات گمرک شهید رجایی اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه اعلام شده: در راستای تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی درخواست بارگیری از طریق کارتابل کاری خدمت گیرنده از بستر پنجره واحد امکان‌پذیر است.

در این فرآیند سامانه پس از دریافت درخواست بارگیری به صورت هوشمند با استفاده از سامانه مدیریت محوطه (مدیریت لجستیک) اجازه بارگیری را صادر می‌کند.

بر اساس این گزارش، نرم‌افزار مدیریت لجستیک با مدیریت محوطه به صورت هوشمند راه را برای اقدامات بعدی در راستای استقرار تسریع و تسهیل فرآیند تجارت از قبیل اظهار قبل از ورود کالا هموار می‌کند.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند