او‌ام‌وی اتریش به فعالیت‌های خود در ایران خاتمه می‌دهد

او‌ام‌وی اتریش به فعالیت‌های خود در ایران خاتمه می‌دهد

مدیرگروه انرژی او‌ام‌وی اتریش در خصوص فعالیت‌های این شرکت در ایران گفت، شرکت قرار است مطالعات لرزه‌نگاری را در این کشور به اتمام برساند، اما با توجه به وضع تحریم‌های جدید از سوی آمریکا علیه ایران، او‌ام‌وی پروژه‌های بیشتری را در ایران دنبال نمی‌کند.

راینر سیله، مدیر گروه انرژی او ام وی اتریش در خصوص فعالیت‌های این شرکت در ایران گفت، این شرکت قرار است مطالعات لرزه نگاری را در این کشور به اتمام برساند، اما با توجه به خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، او ام وی پروژه‌های بیشتری را در ایران دنبال نخواهد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: بگذارید با این مساله روبرو شویم. شما نمی‌توانید به راحتی در ایران کار کنید… تحریم‌های آمریکا در مقایسه با هرگونه خسارت احتمالی‌ای که ممکن است اروپا… پیشنهاد کند، ریسک بسیار بزرگتری را متوجه فعالیت‌های تجاری او ام وی می‌سازد.

امضا کنندگان اروپایی توافق برجام، گفته‌اند، علیرغم خروج آمریکا خواهان حفظ توافق هسته‌ای با ایران هستند و به همین منظور ممکن است به شرکت‌های اروپایی‌ای که به دلیل فعالیت در ایران از تحریم‌های آمریکا متضرر می‌شوند خسارت غرامت کنند.

شرکت او ام وی فعالیت خود در ایران را در سال 2001 به عنوان اوپراتور بلوک اکتشافی مهر آغاز کرد. این شرکت اتریشی در سال 2006 به دلیل تحریم‌ها فعالیت خود در ایران را متوقف ساخت، اما پس از برجام، چند موافقتنامه برای اجرای پروژه‌های جدید در ایران به امضا رسانده است.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند