ایتالیا برنامه‌ای برای کنار گذاشتن یورو ندارد

وزیر جدید اقتصاد ایتالیا گفت: قصد کنار گذشتن یورو را نداریم و تمرکز ما بر روی کاهش سطح بدهی کشور است.