ایجاد شغل توسط تعاونی‌ها ۵۴ درصد افزایش یافت

تعداد تعاونی‌های ثبت شده در آذرماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش معادل ۶۴ درصد مواجه است که این میزان برای تعداد اعضا، افزایش معادل ۱۲درصد و تعداد فرصت شغلی افزایش معادل ۵۴ درصد را به همراه دارد.
ایجاد شغل توسط تعاونی‌ها ۵۴ درصد افزایش یافت

تعاونی‌های صنعتی در آذرماه سال جاری بیش از یک هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اعلام اتاق تعاون ایران، تعداد تعاونی‌های ثبت شده در آذرماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش معادل ۶۴ درصد مواجه است که این میزان برای تعداد اعضا، افزایش معادل ۱۲درصد و تعداد فرصت شغلی افزایش معادل ۵۴ درصد را به همراه دارد.

براساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در آذرماه سال ۱۳۹۶، تعداد ۳۵۱ تعاونی و در کل کشور به ثبت رسیده‌اند.

بر اساس اطلاعات آماری سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، تعداد کل اعضا تعاونی‌ها ۵۵۲۲ نفر و تعداد فرصت شغلی ۵۶۶۲ نفر در آذرماه بوده است. متوسط تعداد اعضا و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب ۱۵ و ۱۶ نفر است.

گفتنی است، استان خراسان رضوی با تعداد ۵۵ تعاونی بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده است و استان خراسان شمالی با یک تعاونی کمترین ثبت را در بین استان‌ها به ثبت رساندند.

بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده به ترتیب درگرایش فعالیت‌های «کشاورزی» و «خدمات» به ترتیب با تعداد ۱۱۶ و ۹۰ واحد هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های «صنعتی» با ۱۷۸۲ نفر فرصت شغلی به ثبت رسیده است.

تعداد تعاونی‌های ثبت شده در آذرماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش معادل ۶۴درصد مواجه است که این میزان برای تعداد اعضا، افزایش معادل ۱۲درصد و تعداد فرصت شغلی افزایش معادل ۵۴ درصد را به همراه دارد.

همچنین تعداد تعاونی‌های ثبت شده در آذرماه سال در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، افزایش معادل ۵۰ درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضا، کاهشی معادل ۶۰ درصد و تعداد فرصت شغلی افزایش معادل ۴۵ درصد را به همراه دارد.

 

منبع: مهر

این مطلب را به اشتراک بگذارید