بارندگی‌ها همچنان 44 درصد نسبت به پارسال کمتر است

بارندگی‌ها همچنان 44 درصد نسبت به پارسال کمتر است

با وجود بارش باران و برف در روزهای اخیر، میزان بارندگی‌ها در سال آبی جاری (97-96) نسبت به سال آبی گذشته همچنان 44.2 درصد کمتر است.

شرکت مدیریت منابع آب ایران ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا بیست و هفتم فروردین سال آبی 97-96 را بیش از 116.8 میلیمتر اعلام کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت که 207.6 میلیمتر بود، 43.7 درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 209.5 میلیمتر بود، 44.2 درصد کاهش داشته است.

حجم بارش‌ها از اول مهر تا 27 فروردین، 192.49 میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

جزئیات کاهش بارندگی‌ها در حوضه‌های آبریز اصلی

به طور کلی، ایران دارای 6 حوضه آبریز اصلی است که این حوضه‌ها شامل «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» است.

بارش‌ها امسال نسبت به سال آبی گذشته، به جز حوضه آبریز دریاچه ارومیه، در همه حوضه‌ها کاهش یافته و نسبت این کاهش‌ها از 2.6 درصد در حوضه دریای خزر تا 54.7 درصد در حوضه خلیج فارس و دریای عمان در نوسان است.

بیشترین کاهش بارندگی‌ها مربوط به حوضه خلیج فارس و دریای عمان است که با 157.4 میلی متر ارتفاع، نسبت به دوره مشابه پارسال که 347.4 میلی متر بود، 54.7 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت که 331.5 میلی متر بود، 52.5 درصد کاهش داشت.

بعد از حوضه «خلیج فارس و دریای عمان»، حوضه آبریز «فلات مرکزی» با بیشترین افت بارش روبرو شد که با 64.8 میلیمتر ارتفاع، نسبت به پارسال که 142.6 میلیمتر بود، 54.6 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت که 139.3 میلی متر بود،53.5 درصد کاهش یافت.

«مرزی شرق» نیز از دیگر حوضه‌هایی است که در سال آبی امسال شاهد بارش‌های کمتری نسبت به قبل از آن بود؛ از ابتدای سال آبی 97-96 تا 27 فروردین ماه، ارتفاع بارش‌ها در این حوضه آبریز 28.3 میلی متر گزارش شد که نسبت به سال آبی قبل از آن 50.8 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت 68 درصد کاهش یافت.

حوضه آبریز «قره قوم» از نظر کاهش بارندگی‌ها در رتبه چهارم قرار گرفت؛ از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ارتفاع بارش‌ها در این حوضه آبریز 96.3 میلیمتر گزارش شد که نسبت به سال آبی قبل از آن که 169.5 میلی متر بود، 43.2 درصد و نسبت به متوسط 49 ساله نیز که 175.1 میلی متر بود، 45 درصد افت کرد.

حوضه آبریز «دریای خزر» نیز تاکنون شاهد کاهش بارندگی بوده است؛ به این شکل که ارتفاع بارندگی‌ها در این حوضه آبریز تاکنون 272.5 میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه پارسال که 279.9 میلی متر بود، 2.6 درصد و نسبت به متوسط 49 سال گذشته که 294.2 میلی متر بود، 7.4 درصد کاهش داشته است.

در این میان، بارندگی‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه افزایش یافت و با 14.9 درصد رشد، از 244.1 میلیمتر در سال گذشته به 280.4 میلیمتر افزایش پیدا کرد.

 

منبع: ایرنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند