بازار اوراق مسکن؛ روند کم‌نوسان «تسه»‌ها

دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند ۹۵ (تسه ۹۵۱۲) با رشد ۴/ ۰ درصدی به قیمت ۶۴ هزار و ۵۲۱ تومان معامله شدند.