بازار پرده عبدل‌آباد به روایت یک گزارش تصویری

بازار پرده عبدل‌آباد به روایت یک گزارش تصویری

بازار پرده عبدل‌آباد در رکود به سر می‌برد یا رونق؟ آیا این بازار روزهای خاصی را پشت سر می‌گذارد؟ فعالان این بازار روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارند یا مثل تعدادی از بازارهای دیگر در انتظار چندین ساعته برای خرید توسط مشتریان به سر می‌برند؟

بازار پرده عبدل‌آباد در رکود به سر می‌برد یا رونق؟ آیا این بازار روزهای خاصی را پشت سر می‌گذارد؟ فعالان این بازار روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارند یا مثل تعدادی از بازارهای دیگر در انتظار چندین ساعته برای خرید توسط مشتریان به سر می‌برند؟ برای پاسخ به این سوالات گزارش تصویری تجارت‌نیوز از بازار پرده عبدل‌آباد را مشاهده کنید. (عکاس: امیر قورچیانی)

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند