بانك پاسارگاد به مجمع می‌رود

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بانك پاسارگاد ساعت 9 صبح روز سه شنبه 27 اسفند ماه سال جاري در محل تالار بزرگ كشور واقع در ميدان فاطمي برگزار مي شود. تعيين اعضاي هيات مديره دستور جلسه اين مجمع اعلام شده است.

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بانك پاسارگاد ساعت 9 صبح روز سه شنبه 27 اسفند ماه سال جاري در محل تالار بزرگ كشور واقع در ميدان فاطمي برگزار مي شود.

تعيين اعضاي هيات مديره دستور جلسه اين مجمع اعلام شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند