بخش‌نامه‌های محدودکننده فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای لغو شد

بخش‌نامه‌های محدودکننده فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای لغو شد

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بخشنامه‌های محدودکننده وزارت صنعت درباره فعالیت فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای را لغو کرد.

براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی، پروانه کسب صادره از اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کل کشور معتبر بوده و فروشگاه‌های مذکور برای تاسیس شعب جدید در شهرهای مختلف با هر میزان از جمعیت، نیاز به مجوز دیگری ندارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، علاوه بر این، مقررات محدودکننده ذکرشده در بخشنامه‌های مذکور از قبیل ضرورت انتقال برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اتحادیه همگن ذیربط، رعایت محدودیت متراژی، محدودیت‌های جمعیتی شهر محل استقرار شعبه و … به موجب مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی لغو شد که شرایط را برای توسعه فروشگاه‌های مذکور تسهیل و بهبود خدمت‌رسانی آنها به مردم در اقصی نقاط کشور را در پی خواهدداشت.

هیات مقررات‌زدایی در مصوبه خود تصریح کرده که ایجاد هر نوع مقررات اجرایی و نظارتی در زمینه فعالیت فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره و زنجیرهای باید در چارچوب قانون نظام صنفی و با اخذ نظرات بخش خصوصی باشد.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند