برای پیوستن به «CFT» نباید شتابزده عمل کرد

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: باید ببینیم اروپا در خصوص برجام چه تعهدات و امتیازاتی به ایران می‌دهد و بعد درباره پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس تصمیم‌گیری شود.