برنامه‌های اجرایی مورد نظر رئیس‌جمهور تا هفته آینده تدوین می‌شود

کارشناسان و مدیران سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام کردند: حال که رئیس‌جمهور در خصوص برخی اقدامات از جمله کاهش هزینه‌ها و ایجاد اشتغال، سازمان را مکلف با ارائه برنامه‌ای جدید کرده‌ است، ما مدیران و کارشناسان سازمان تمامی توان کارشناسی و علمی خود را به کار خواهیم گرفت تا برنامه‌های اجرایی مورد نظر را حداکثر تا هفته آینده تدوین و تقدیم نماییم.