برندگان بورسی تیرماه‌ سه سال گذشته

در تیرماه‌ سال‌های گذشته کدام صنایع بیشترین و کمترین بازدهی را داشتند؟ در این گزارش تجارت‌نیوز صنایع پر بازده و زیانده در تیرماه طی سه سال گذشته را می‌توانید مشاهده کنید.

برندگان بورسی تیرماه‌ سه سال گذشته

ساسان پوربیژن: در تیرماه‌ سال‌های گذشته کدام صنایع بیشترین و کمترین بازدهی را داشتند؟ در این گزارش تجارت‌نیوز صنایع پر بازده و زیانده در تیرماه طی سه سال گذشته را می‌توانید مشاهده کنید.

 

 

 


این مطلب را به اشتراک بگذارید