تالار بورس تهران در روز‌های کرونایی (گزارش تصویری)

تالار بورس تهران در روز‌های کرونایی (گزارش تصویری)

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند نما از ساختمان جدید بورس و روز‌های کرونایی آن را مشاهده می‌کنید.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند نما از ساختمان جدید بورس و روز‌های کرونایی آن را مشاهده می‌کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند