ترش‌مزه‌های غیر بهداشتی را بشناسید

ترش‌مزه‌های غیر بهداشتی را بشناسید

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای برخی فراورده‌های غذایی ترش‌مزه را به علت جعل یا نداشتن اسناد بهداشتی مورد نیاز غیر مجاز اعلام کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای ضمن معرفی برخی فراورده‌های غذایی ترش‌مزه فاقد مستندات بهداشتی، از مردم خواست از خریداری آنها بپرهیزند.

بنابراین گزارش ﻟﻮاﺷﮏ با نام تجاری ﺑﻠﻮچ، آﻟﻮﭼﻪ ﻓﺮاوری‌ﺷﺪه با نام‌های تجاری ﺑﻬﻨﺎزﺗﺮش، ﻣﯽ‌ﺧﻮش، آﻟﻮﭼﻪ ﻓﺮآوری‌ﺷﺪه آﻟﻮﭼﻪ ذﻏﺎل‌اﺧﺘﻪ با نام تجاری ﺻبا، ﻟﻮاﺷﮏ روﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اورﻣﺎن با نام تجاری اورﻣﺎن، آﻟﻮﭼﻪ با نام تجاری ارﻏﻮان، آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻋﺴﻠﯽ با نام تجاری ﯾﺎﺳﯿﻦ و آﻟﻮﭼﻪ زردآﻟﻮ و ﺧﺸﮑﺒﺎر با نام تجاری ﻫﻔﺖ‌ﺳﺘﺎره به علت جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی به عنوان محصولات غیر مجاز برای عرضه و مصرف معرفی می‌شوند.

همچنین لواﺷﮏ ﺷﺮﮐﺖ ارس آذرﺑﺎﯾﺠﺎن با نام تجاری ارس‌ﺗﺮش، اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻓﺮآوری‌ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ زردآﻟﻮ – آﻟﻮﭼﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ – ﻫﻔﺖ‌ﻣﯿﻮه – آﻟﺒﺎﻟﻮ – زﻏﺎل‌اﺧﺘﻪ- آﻟﻮﭼﻪ ﻗﺮﻣﺰ با نام تجاری ﺳﺎﺗﮕﯿﻨﺎ، آﻟﻮﭼﻪ و زردآﻟﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮش‌آوران ﺳﯿﺎﻣﮏ با نام تجاری اﺻﻞ اﮐﺒﺮی ﻗﻤﺮاﻟﺪﯾﻦ مشمول لیست محصولات غیر مجاز می‌شوند.

در ادامه اطلاعیه روابط عمومی سازمان غذا و دارو، آﻟﻮﭼﻪ ﻧﮕﯿﻦ با نام تجاری ﻃﻼﯾﯽ و ﻓﺮآوری ﻟﻮاﺷﮏ – ﻓﺮآوری ﻫﻔﺖﻣﯿﻮه – ﻓﺮآوری آﻟﻮﭼﻪ ﺷﺮاﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوری ﺧﺸﮑﺒﺎر آذرﻣﺘﯿﻦ با نام تجاری ﺗﺮشﺗﮏ نیز به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی لازم غیر مجاز شمرده شده‌اند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در پایان اطلاعیه خود از مردم خواسته است ضمن عدم خرید محصولات نام‌برده از طریق شماره تلفن 66405569 نشانی محل عرضه آنها را اطلاع‌رسانی کنند تا با همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی‌های سراسر کشور نسبت به جمع‌آوری آن‌ها از سطح عرضه اقدامات لازم انجام شود.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند