تعاون بهترین قالب بکارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

یک فعال کارگری معتقد است: وزارت کار باید از ظرفیت تعاونی‌ها برای ساماندهی فارغ التحصیلان دانشگاهی و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی استفاده کند. حمید حاج اسماعیلی گفت: متاسفانه بخش تعاون به صورت جدی در برنامه‌های دولت قرار ندارد و جزو بخشهایی بوده که از آغاز فعالیت دولت یازدهم تا کنون بدون تکلیف رها شده است.

یک فعال کارگری معتقد است: وزارت کار باید از ظرفیت تعاونی‌ها برای ساماندهی فارغ التحصیلان دانشگاهی و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی استفاده کند.

حمید حاج اسماعیلی گفت: متاسفانه بخش تعاون به صورت جدی در برنامه‌های دولت قرار ندارد و جزو بخشهایی بوده که از آغاز فعالیت دولت یازدهم تا کنون بدون تکلیف رها شده است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی با موج فارغ التصیلان دانشگاهی جویای کار مواجهیم، ابراز امیدواری کرد: دولت با توجه به رویکردهای اقتصاد مقاومتی، به سرمایه و نیروی کار داخلی توجه جدی نشان بدهد.

این فعال کارگری بخش تعاون را بهترین قالب برای به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاه و متقاضیان جویای کار دانست و افزود: فارغ التحصیلان زیادی داریم که به دلایل متعدد آنها را به کار نگرفته‌ایم؛ از طرفی با سرمایه‌های خرد مردم رو به رو هستیم که در شرایط کنونی می‌تواند راهگشا و کمک حال دولت باشد.

به گفته حاج اسماعیلی، تعاون بهترین قالب برای به کارگیری این دو مقوله یعنی ظرفیتهای انسانی و سرمایه‌های مردمی است و وزارت کار باید گروههای فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف را در قالب شبکه تعاونی‌ها ساماندهی و سرمایه‌های مردمی را برای تاسیس بنگاههای جدید در کشور جمع آوری کند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر دولت و وزارت کار به بخش تعاون خاطرنشان کرد: ممکن است وجود برخی مشکلات در ابتدای کار دولت دلیل عدم رسیدگی به بخش تعاون عنوان شود ولی اگر به بخش تعاون توجه نکنیم همین چند تعاونی فعالی هم که در کشور داریم از دست می‌دهیم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند