برگزاری جلسه تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین

برگزاری جلسه تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین

یک عضو شورای پول و اعتبار گفت که قرار است جلسه هفته آینده این شورا به موضوع سپرده‌گذاران کاسپین اختصاص یابد.

الیاس حضرتی اظهار داشت: جلسه هفته آینده شورای پول و اعتبار به موضوع سپرده‌گذاران کاسپین و فرشتگان و برخی دیگر از موسسات مالی اختصاص خواهد داشت تا در این جلسه درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و عدم پرداخت تعهدات آنها تصمیم‌گیری شود.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند