تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی از رشد بهره‌وری در برنامه ششم

تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی از رشد بهره‌وری در برنامه ششم

جدول مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مسئول جهت تحقق اهداف بهره‌وری در برنامه ششم توسعه، منتشر شده که در این جدول عملکرد بخش‌های مختلف در برنامه پنجم و ششم مقایسه و منتشر شد.

براساس بند الف ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم کرده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.

به گزارش تجارت‌نیوز، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تایید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیات‌ وزیران برساند.

برهمین اساس، راهنمای اجرایی این بند،  هفته گذشته به منظور تسهیل و تسریع اجرای این بند از سوی جمشید انصاری؛ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به روسای دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.

همچنین در این ابلاغیه با بیان لزوم توجه بیش از پیش وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مقوله بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی و ارائه خدمات بهتر و کم‌هزینه‌تر به مردم، بر فعال کردن کمیته بهره‌وری به‌عنوان حوزه متولی دستگاه‌ها مطابق با نظام‌نامه متولیان بهره‌وری و شناسایی و توانمندسازی متخصصان حوزه‌های مرتبط و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشاوره کشور در حوزه مدیریت و بهره‌وری با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران تاکید شده است.

در همین راستا، جدول مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مسئول جهت تحقق اهداف بهره‌وری در برنامه ششم توسعه، منتشر شده که در این جدول عملکرد بخش‌های مختلف در برنامه پنجم  و ششم مقایسه و منتشر شده است.

در این تقسیم‌بندی عملکرد رشد بهره‌وری کل عوامل در برنامه پنجم توسعه کل اقتصاد کلیه دستگاه‌های اجرایی، ۰.۴۷درصد بوده که متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل برنامه ششم توسعه، ۲.۸ درصد هدف‌گذاری شده است.

همچنین عملکرد رشد بهره‌وری کل عوامل در برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) ۲.۹ درصد محقق شده که هدف گذاری این بخش در برنامه ششم رقم ۳.۲ درصد و در بخش نفت (وزارت نفت) نیز در برنامه ششم توسعه عملکرد رشد بهره‌وری ۱.۸ درصد هدفگذاری شده که در برنامه پنجم ۴.۹ درصد محقق شده است.

عملکرد رشد بهره‌وری کل عوامل در برنامه پنجم توسعه در بخش های معدن و صنعت (وزارت صمت) نیز به ترتیب ۱.۹ و ۰.۵ درصد محقق شده که در برنامه ششم توسعه ارقام ۲.۴ و ۲ درصدی برای این دو بخش پیش‌بینی شده است.

در بخش های آب، برق و گاز (وزارت نفت و نیرو) عملکرد رشد بهره‌وری کل عوامل در برنامه ششم توسعه ۲ درصد هدف‌گذاری شده که در برنامه پنجم تنها ۱.۹ درصد تحقق یافته است. در بخش های ساختمان و حمل و نقل و انبارداری (وزارت راه و شهرسازی)   نیز به ترتیب ۵.۳–  و  ۱.۷–  درصد عملکرد رشد بهره‌وری کل عوامل در برنامه پنجم توسعه به ثبت رسیده است که برای این بخش در برنامه ششم توسعه ۲.۸ و ۲.۱ درصد هدفگذاری شده است.

آخرین بخش نیز ارتباطات (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است که عملکرد رشد بهره‌وری کل عوامل در برنامه پنجم توسعه دراین بخش ۶.۴ درصد به ثبت رسیده و هدفگذاری برای این بخش در برنامه ششم توسعه ۶.۵ درصد اعلام شده است.

عملکرد رشد بهره‌وری کل عوامل در برنامه پنجم توسعه در بخش سایر خدمات نیز ۰.۷ – درصد محقق شده و برای برنامه ششم توسعه نیز ۰.۸ درصد هدفگذاری شده است.

منبع:ایبنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند