تعیین شاخص‌های پایش صنعت هوانوردی کشور در معاونت علمی

تعیین شاخص‌های پایش صنعت هوانوردی کشور در معاونت علمی

دبیر کارگروه هوانوردی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری از تعیین شاخص‌های پایش صنعت هوانوردی کشور خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مجید جلیلی با اشاره به اولویت‌های این کارگروه گفت: یکی از اولویت‌های جدید کارگروه مطالعات هوانوردی، تمرکز بر تعریف شاخص‌های پایش صنعت هوانوردی کشور با در نظر گرفتن نیل به اهداف مندرج در سند جامع هوافضا است.

وی افزود: برای حرکت در جهت تحقق اهداف سند جامع هوافضای کشور نیازمند برنامه‌ریزی‌های فرابخشی و جامع در این حوزه هستیم؛ از این رو کارگروه هوانوردی از آبان ماه سال گذشته فعال شد.

جلیلی خاطر نشان کرد: این کارگروه از بدو تشکیل تعریف شاخص‌های سنجش صنعت هوانوردی کشور را در سه حوزه فرودگاه، خطوط هوایی و نیروی انسانی آغاز کرده است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند