توافق موسسه فدرال آموزش فنی و حرفه‌ای آلمان و ایران

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به توافق این سازمان با موسسه فدرال سوئیس و همچنین موسسه فدرال آموزش فنی و حرفه‌ای آلمان از مذاکره برای اعزام نیروی کار ایرانی به این کشور خبرداد.