توافق نروژی‌ها بر سر دستمزدها برای جلوگیری از اعتصابات

اتحادیه‌های تجاری بخش خصوصی نروژ با کارفرمایان بر سر دستمزد، مزایای بازنشستگی و سایر مزایا به توافق رسیدند تا بدین ترتیب خطر وقوع اعتصابات بزرگ حل شود.
توافق نروژی‌ها بر سر دستمزدها برای جلوگیری از اعتصابات

قرار بود در صورتی که توافقی حاصل نشود، ۳۵ هزار نفر از کارکنان بخش‌های مختلف نروژ دست به اعتصاب بزنند و این مساله ممکن بود درنهایت شامل ۲۰۰هزار نفر از کارکنان نروژی شود. اتحادیه‌ها به‌گفته خودشان در نظر داشتند این اعتصابات در بخش‌های ذوب آلومینیوم، کودهای گیاهی، کشتی‌سازی و کارخانه‌های شیمیایی انجام شود، که درنهایت می‌توانست برروی تولید نفت و گاز موثر باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، نیلس دالسید که نقش واسطه بین کارفرمایان و اتحادیه‌ها را برعهده داشت، در این باره به خبرنگاران گفت: این توافق به رای اعضای اتحادیه کار گذاشته خواهد شد. این توافق‌نامه به کارکنان امکان افزایش تقریبا ۲.۸ درصدی دریافتی‌هایشان را در سال ۲۰۱۸ می‌دهد که کمی بیشتر از ۲.۷ درصدی است که کارفرمایان پیشتر اعلام کرده بودند حاضر به پرداخت آن هستند.

همچنین تغییراتی در مزایای بازنشستگی کارکنان با درآمد پایین ایجاد شد، هرچند این تغییرات کمتر از تقاضای اتحادیه‌ها برای اصلاحات با طیف وسیع در بازنشستگی بود و این موضوع به مطالعات آتی دولت موکول شد.

 

منبع:رویترز

این مطلب را به اشتراک بگذارید