تورم تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در تابستان 97

تورم تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در تابستان 97

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان سال ١٣٩٧ به عدد ٣٥٤,٥٥ رسید.

بر اساس آمارهای مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده گروه مرغ و تخم‌مرغ به ترتیب با ٢٧,٣٥ و ٥٥.٢٨ درصد افزایش، باعث افزایش ٣٣.٦١ درصدی شاخص قیمتی این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل شده­‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مطابق با گزارش‌های مرکز آمار شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان سال ١٣٩٧ به عدد ٣٥٤,٥٥ رسید که ٢٧.٤٨ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ٣٣.٦١ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است. گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با افزایش ٣٠.٥٨ و ٢٣.٦٦ درصدی، افزایش ٢٧.٤٨ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌­اند. همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ٢٧.٣٥ و ٥٥.٢٨ درصد افزایش، موجب افزایش ٣٣.٦١ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده‌­اند. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩٧ هم نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩٦، معادل ١٩.٣٢ درصد (تورم سالانه) بوده است.

تهران بیشترین تورم تولید مرغداری را تجربه کرد

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان ١٣٩٧ نشان می‌­دهد که تمام استان‌های کشور استان‌های نسبت به فصل قبل با افزایش روبرو بوده و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان‌های گیلان و کردستان با ٥٨,٢٩ و ٥٧.٣٤ درصد است. همچنین تمام استان‌های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته‌­اند، به طوری‌که استان تهران با ٧٧.٢٢ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.

شاخص گروه‌­های اصلی

پولت و مرغ گوشتی و جوجه‌ یک‌روزه بیشترین تورم را داشته‌اند

در تابستان ١٣٩٧ همچنین شاخص گروه مرغ به ٣٧٦,٧٥ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٣٠.٥٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٧.٣٥ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب ٢٨.٥٥، ٢٩.٠١ و ٣٦.٧١ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته­‌اند. همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یک‌روزه به ترتیب ٣١.٤٧،٢٣.٩٣ و٤١.٠٢ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته‌اند.

تورم تولید تخم‌مرغ 23.66 درصد افزایش داشته

در تابستان ١٣٩٧ شاخص گروه تخم‌مرغ به ٣٠١,٥٦ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٢٣.٦٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٥.٢٨ درصد افزایش یافته است. در این گروه تخم‌مرغ نطفه­‌دار و تخم‌مرغ خوراکی به ترتیب ١٨.٩٢ و ٢٧.٧٨ درصد نسبت به فصل قبل افزایش را نشان می‌دهد. همچنین اقلام مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٣٢.٥٧، ٨٠.٢٨ درصد افزایش داشته است.

سایر

این گروه شامل کود است؛ در تابستان ١٣٩٧ شاخص کود به ٨٤٠,٦٩ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٥.١٣ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٢٠ درصد کاهش یافته است.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند