جزئیات تورم دهک‌های درآمدی در آذرماه؛

تورم دهک اول ۱.۴ درصد بیش‌تر از دهک دهم

تورم دهک اول ۱.۴ درصد بیش‌تر از دهک دهم

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم کل آذرماه برای دهک اول ۸.۸ درصد و برای دهک دهم ۷.۴ درصد است.

مرکز آمار ایران برای اولین بار تورم دهک‌های درآمدی را بررسی کرده است که طبق آن بیشترین عدد شاخص مربوط به دهک اول بالغ بر ۱۱۱.۵ و کمترین مقدار شاخص متعلق به دهک دهم بالغ بر ۱۰۹.۷ است.

به گزارش تجارت‌نیوز، کمترین افزایش ماهانه شاخص کل برای دهک دهم بالغ بر ۰.۶ درصد و بیشترین افزایش ماهانه شاخص کل برای دهک اول بالغ بر ۱.۳ بوده است که در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در آذرماه ۰.۶ واحد درصد بالاتر است.

همچنین بررسی نتایج قیمت مصرف‌کننده در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بر اساس دهک‌های هزینه‌ای هم نشان‌دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در آذرماه سال ۱۳۹۶ عدد ۱۱۵.۳ متعلق به دهک دهم و کمترین آن عدد ۱۱۳.۹ متعلق به دهک اول است.

در حالی که بیشترین افزایش ماهانه شاخص این گروه معادل ۳ درصد متعلق به دهک اول و کمترین آن معادل ۲.۱ درصد متعلق به دهک دهم است.

در گروه غیرخوراکی و خدمات مصرفی بیشترین مقدار شاخص در این گروه عدد ۱۰۹.۷ برای دهک اول و کمترین مقدار شاخص در این گروه عدد ۱۰۸.۵ متعلق به دهک دهم است در حالی که بیشترین افزایش ماهانه این شاخص معادل ۰.۲ درصد متعلق به دهک دهم و برای دهک اول این شاخص نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

به طور کلی بررسی نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات که سهم عمده سبد مصرفی خانوارهای دهک پایین را به خود اختصاص داده منجر به بروز فشار تورمی بیشتر در این دهک نسبت به دهک‌های بالاتر شده است.

به طوری که تورم سالانه در دهک اول ۸.۸ درصد و در دهک دهم ۷.۴ درصد بوده است.

منبع: مرکز آمار ایران

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند