تورم بی‌سابقه در بین دهک‌های جامعه

تورم مرداد گریبان کم‌درآمدها را گرفت

تورم مرداد گریبان کم‌درآمدها را گرفت

بیشترین تورم ماهانه در مرداد ماه سال جاری به دو دهک کم‌درآمد جامعه تعلق داشت به طوری که، تورم ماهانه دهک اول و دوم جامعه ۵٫۹ درصد بود که طی یک‌سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه در کل کشور در مرداد ماه سال 1397 معادل 9.7 درصد اعلام شده است که بیشترین تورم با 10 درصد به دهک‌ هفتم تا دهم و کمترین تورم با 9.2 درصد به دهک اول تعلق دارد.

همچنین تورم نقطه‌ای مرداد ماه سال جاری در بین دهک‌های هزینه‌ای بیش از سه درصد شکاف را در خود جای داده است. کمترین تورم نقطه‌ای با 18 درصد مربوط به دهک اول و بیشترین تورم نقطه‌ای با 21.2 درصد مربوط به دهک دهم است.

بررسی آمارهای تورمی نشان می‌دهد فاصله تورم نقطه‌ای دهک‌ها در مرداد ماه سال جاری (3.2 درصد) نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد داشته است.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در بین دهک‌های بالایی جامعه در مرداد ماه سال جاری مقدار بیشتری را نسبت به دیگر دهک‌ها به خود اختصاص داده است. کمترین تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مرداد ماه سال جاری با 23 درصد به دهک اول و بیشترین مقدار آن با 26.4 درصد به دهک دهم مربوط است.

بیشترین تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مرداد ماه امسال معادل 20.1 درصد و متعلق به دهک دهم و کمترین آن با 14.1 درصد مربوط به دهک اول جامعه است.

همچنین بیشترین تورم ماهانه در مرداد ماه سال جاری به دو دهک کم‌درآمد جامعه تعلق دارد به طوری که، تورم ماهانه دهک اول و دوم جامعه 5.9 درصد بوده که طی یک‌سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند