در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اتفاق افتاد

تولید در مرغ‌داری‌ها 80 درصد گران شد

تولید در مرغ‌داری‌ها 80 درصد گران شد

هزینه تولید تخم‌مرغ خوراکی و مرغ گوشتی در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به ترتیب با 80.2 درصد و 23.9 درصد افزایش قیمت مواجه بوده است. به همین ترتیب جوجه یک‌روزه نیز طی دوره مذکور با 41 درصد افزایش قیمت هزینه‌ها همراه بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغ‌داری‌های صنعتی کشور در تابستان سال جاری به 354.5 رسید که نسبت به فصل تابستان سال گذشته 33.6 درصد افزایش داشته است.

تورم محصولات مرغ‌داری‌ در تابستان امسال نسبت به  بهار امسال (تورم نقطه به نقطه فصلی) 27.5 درصد بوده است.

همچنین تورم در چهار فصل منتهی به تابستان 1397 نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان 1396 (تورم سالانه) معادل 19.3 درصد بوده است.

در بین گروه‌های اصلی، شاخص گروه مرغ در تابستان سال جاری به 376.7 واحد رسیده که نسبت به فصل قبل 30.5 درصد افزایش و نسبت به تابستان سال 1396 معادل 27.3 درصد رشد داشته است.

مرغ گوشتی در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته با 23.9 درصد افزایش قیمت همراه بوده است.

شاخص گروه تخم‌مرغ نیز در تابستان سال 1397 به 301.5 واحد رسیده که نسبت به بهار سال 1397 معادل 23.6 درصد افزایش و نسبت به تابستان سال 1396 حدود 55 درصد افزایش داشته است.

هزینه تولید تخم‌مرغ خوراکی در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال 1396 با 80.2 درصد افزایش و نسبت به بهار امسال با 27.7 درصد افزایش مواجه بوده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در تابستان سال جاری در تمام استان‌های کشور قیمت تولیدکننده محصولات مرغ‌داری‌های صنعتی کشور نسبت به بهار امسال با افزایش قیمت همراه بوده است.

بیشترین میزان افزایش قیمت هزینه‌های تولید محصولات مرغ‌داری‌های صنعتی کشور در تابستان 1397 نسبت به تابستان 1396 معادل 77.2 درصد و به استان تهران مربوط است.

همچنین در تابستان سال جاری قیمت تولیدکننده محصولات مرغ‌داری‌های صنعتی کشور در استان‌های کردستان، گیلان، مرکزی و البرز نسبت به تابستان سال گذشته با افزایش بیش از 50 درصد مواجه بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند