تولید فولاد ۲۴ درصد بیشتر شد

تولید فولاد خام ایران طی پنج ماهه نخست سال ۲۰۱۸ با رشد بیش از ۲۴ درصدی همراه شده، این در حالی است که در همین مدت، رشد جهانی تولید فولاد ۴.۳ درصد بوده است.