خوزستان و اصفهان، در صدر بیشترین مصرف انرژی بخش صنعت

خوزستان و اصفهان، در صدر بیشترین مصرف انرژی بخش صنعت

در سال‌های 94 و 95 بیشترین مقدار مصرف انرژی توسط سه گروه تولیدی مواد شیمیایی، فراورده‌های معدنی غیرفلزی و فلزات پایه استفاده شده که کارگاه‌های صنعتی سه استان خوزستان، اصفهان و بوشهر به ترتیب بیشترین مصرف انرژی داشته‌اند و بیشترین انرژی مصرفی نیز گاز طبیعی و برق بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار ایران از مقدار مصرف انرژی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر را در سال‌های 94 و 95 آمارگیری کرده است که براساس آن‌ گروه‌های «توليد مواد شيميايي و فراورده‌هاي شيميايي»، «توليد ساير فراورده هاي معدني غيرفلزی» و «توليد فلزات پايه» بیشترین مقدار مصرف انرژی را داشته‌اند.

این اطلاعات که با تاخیر دوساله منتشر شده حاکی از آن است که در سال 94 سهم انرژی مصرفی از کل انرژی مصرفی این سه گروه به ترتیب معادل 29.9 درصد، 25 درصد و 18 درصد بوده است.

در بین استان‌های کشور سه استان خوزستان، اصفهان و بوشهر بیشتر سهم مصرف انرژی را در سال‌های 94 و 95 داشته‌اند، به نحوی که مصرف انرژی کارگاه‌های صنعتی این سه استان در سال 94 به ترتیب 61، 43 و 33 بشکه، معادل نفت خام بوده است.

اما در سال 95 وضعیت مصرف انرژی استان خوزستان با هفت پله افت به 54 میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده، ولی مصرف انرژی کارگاه‌های استان‌های اصفهان و بوشهر افزایش یافته و به ترتیب به 45 و 41 میلیون بشکه نفت خام رسیده است.

در این دو سال مذکور، گاز طبیعی و برق در کارگاه‌های صنعتی نسبت به دیگر حامل‌های انرژی بیشتر استفاده شده؛ به نحوی که در سال 94 سهم گاز طبیعی و برق به ترتیب معادل 75.8 و 15.1 درصد بوده و در سال 95 نیز به ترتیب معادل 73.9 و 15.1 درصدی بوده است.

طی چند سال اخیر برخی از کارگاه‌های صنعتی با استفاده از برق صنعتی این کارگاه‌ها به تولید بیت کوین روی آورده‌اند و در خصوص برق مصرفی آن اخیرا تصمیم‌گیری مجموعه دولت این است که برق مصرفی آن به قیمت برق صنعتی محاسبه شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند