تولید ۵۰۰۰ تن کاغذ روزنامه در کارخانه مازندران کلید خورد

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی از راه‌اندازی خط تولید کاغذ روزنامه در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران خبر داد.