تکذیب دیدار پنهانی دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی

تکذیب دیدار پنهانی دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی

سفیر ایران در انگلیس خبر روزنامه الجریده کویت خبری مبنی بر دیدار پنهانی دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی را دروغ پردازی دانست و تکذیب کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در پی انتشار خبری در یک روزنامه کویتی مبنی بر دیدار سری مقامات ایران و آمریکا در لندن، حمید بدیعی نژاد دیپلمات ایرانی و سفیر ایران در انگلیس به این خبر واکنش نشان داد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند