ثبات و کاهش قیمت ۶ گروه کالایی در هفته گذشته

تجارت نیوز: متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به 9 اسفندماه 1392 نشان می‌دهد در این هفته، قیمت 5 گروه لبنیات، تخم مرغ، حبوب، میوه‌های تازه و چای افزایش قیمت داشته است. همچنین چهار گروه‌‌ برنج، سبزی‌های تازه و گوشت مرغ کاهش و دو گروه روغن نباتی و قند و شکر بدون تغییر بوده‌اند.

تجارت نیوز:

متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به 9 اسفندماه 1392 نشان می‌دهد در این هفته، قیمت 5 گروه لبنیات، تخم مرغ، حبوب، میوه‌های تازه و چای افزایش قیمت داشته است.

همچنین چهار گروه‌‌ برنج، سبزی‌های تازه و گوشت مرغ کاهش و دو گروه روغن نباتی و قند و شکر بدون تغییر بوده‌اند.

*لبنیات و تخم‌مرغ

براساس گزارش بانک مرکزی، در گروه لبنیات بهای شیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 0.2 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل 1.5 درصد افزایش داشت و شانه‌ای 85000 الی 108000 ریال فروش می‌رفت.

*برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه دو معادل 0.5 درصد کاهش یافت و بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود و عدس بدون تغییر بود. بهای لوبیا سفید و لوبیا قرمز هریک معادل 0.1 درصد کاهش، ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 0.7 درصد افزایش داشت.

*میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه و لوبیاسبز عرضه نمی‌شد و انگور و بادنجان عرضه کمی داشت، ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب قرمز تخم لبنان معادل 0.2 درصد کاهش، ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 6.8 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای خیار معادل 7.7 درصد، گوجه‌فرنگی 3.9 درصد و لوبیاسبز 2.4 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 14.6 درصد افزایش داشت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.2 درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ 2.3 درصد کاهش یافت. بهای گوشت گوسفند ثابت بود.

*قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

در این هفته قیمت چای خارجی معادل 0.1 درصد افزایش ولی بهای شکر و روغن نباتی جامد هر یک معادل 0.1 درصد کاهش داشت. قیمت قند و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.

گروه کالاییدرصد تغییر نسبت به هفته قبلدرصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبلدرصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات0.10.321.5
تخم مرغ1.51.423.5
برنج0.1-0.4-32.2
حبوب0.24.3-17.7
میوه‌های تازه1.624.132
سبزی‌های تازه1.3-2.562.6
گوشت قرمز0.11.513.1
گوشت مرغ2.3-3.72.3
قند و شکر0029.7
چای0.10.10.6-
روغن نباتی0029.8

انتهای پیام/آ

– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921213000270#sthash.Qrfd0Hq9.dpuf

 متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به 9 اسفندماه 1392 نشان می‌دهد در این هفته، قیمت 5 گروه لبنیات، تخم مرغ، حبوب، میوه‌های تازه و چای افزایش قیمت داشته است.

همچنین چهار گروه‌‌ برنج، سبزی‌های تازه و گوشت مرغ کاهش و دو گروه روغن نباتی و قند و شکر بدون تغییر بوده‌اند.

*لبنیات و تخم‌مرغ

براساس گزارش بانک مرکزی، در گروه لبنیات بهای شیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 0.2 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل 1.5 درصد افزایش داشت و شانه‌ای 85000 الی 108000 ریال فروش می‌رفت.

*برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه دو معادل 0.5 درصد کاهش یافت و بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود و عدس بدون تغییر بود. بهای لوبیا سفید و لوبیا قرمز هریک معادل 0.1 درصد کاهش، ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 0.7 درصد افزایش داشت.

*میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه و لوبیاسبز عرضه نمی‌شد و انگور و بادنجان عرضه کمی داشت، ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب قرمز تخم لبنان معادل 0.2 درصد کاهش، ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 6.8 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای خیار معادل 7.7 درصد، گوجه‌فرنگی 3.9 درصد و لوبیاسبز 2.4 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 14.6 درصد افزایش داشت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.2 درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ 2.3 درصد کاهش یافت. بهای گوشت گوسفند ثابت بود.

*قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

در این هفته قیمت چای خارجی معادل 0.1 درصد افزایش ولی بهای شکر و روغن نباتی جامد هر یک معادل 0.1 درصد کاهش داشت. قیمت قند و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.
 

 

گروه کالاییدرصد تغییر نسبت به هفته قبلدرصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبلدرصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات0.10.321.5
تخم مرغ1.51.423.5
برنج0.1-0.4-32.2
حبوب0.24.3-17.7
میوه‌های تازه1.624.132
سبزی‌های تازه1.3-2.562.6
گوشت قرمز0.11.513.1
گوشت مرغ2.3-3.72.3
قند و شکر0029.7
چای0.10.10.6-
روغن نباتی0029.8

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند