جدال بودجه‌های عمرانی با حقوق و دستمزد

جدال بودجه‌های عمرانی با حقوق و دستمزد

در حالی عملکرد بودجه امسال نشان می‌دهد که فعلا بودجه‌ عمرانی توانسته سهم خود و حتی مازاد بر آن را دریافت کند که ادامه این روند تا حدی مبهم است. اگر قرار باشد دولت بار دیگر اقدام به افزایش حقوق کارکنان کند و اگر منابع پاسخگو نباشد، تحقق کامل سهم عمرانی مانند گذشته در سایه قرار خواهد گرفت.

بودجه پروژه‌های عمرانی به عنوان بخشی از هزینه‌های دولت در بودجه سالانه به شمار می‌روند که در کنار هزینه‌های جاری، بخش‌های اصلی هزینه‌های بودجه سالانه را تشکیل می‌دهد. اما طی سال‌های گذشته همواره شرایطی بوده که عمده منابع به‌ سمت هزینه‌های جاری که سهم بالای آن حقوق و دستمزد کارکنان است، سرازیر شد و بر این اساس پروژه‌های عمرانی اغلب بدون تحقق کامل منابع مصوب در بودجه سال را به پایان رسانده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز،آخرین آمار از عملکرد بودجه سال جاری از این حکایت دارد که تا پایان تیرماه حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت پروژه‌های عمرانی پرداخت شده است. این در حالی است که از مجموع ۳۸۶ هزار میلیار د تومان منابع عمومی دولت ۶۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی تعیین شده بود که در چهار ماه نخست امسال باید ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد، اما گزارش خزانه‌داری نشان می‌دهد که ۳۴۰۰ میلیارد تومان نیز مازاد بر رقم مصوب پرداخت شده است. در کنار بودجه‌های عمرانی هزینه‌های جاری قرار دارند که ۲۹۳ هزار میلیارد تومان از مجموع منابع عمومی را مصرف می‌کند و حقوق و دستمزد کارکنان از این محل پرداخت می‌شود. در چهار ماه اول امسال با توجه به اینکه باید تا ۹۹ هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه می‌شد، ولی عملکرد نشان دهنده هزینه ۸۵ هزار میلیاردی در بخش جاری برای دولت و تا حدی صرفه‌جویی در این بخش است.

در حالی حدود شش ماه تا پایان سال جاری باقی مانده و دولت باید بتواند منابع و مصارف را به صورت متوازن پیش ببرد که اکنون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و تورم ناشی از نوسان نرخ ارز، بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان مطرح شده که این می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های جاری دولت باشد. اگر منابع نتواند برای اجرای این سیاست پاسخگوی هزینه‌ای جاری باشد بعید نیست که بار دیگر از سهم بودجه‌های عمرانی کاسته شده و به سمت هزینه‌ها ی جاری روانه شود.

 

منبع:ایسنا

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند