جدیدترین وضعیت تولید دوگانه‌سوزها

جدیدترین وضعیت تولید دوگانه‌سوزها

اردیبهشت ماه امسال تولید برخی خودروهای سواری دوگانه‌سوز کاهش و برخی نیز افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این مدت تولید پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ایران‌خودرو مرکزی با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۱۰۳ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر رسیده است.

تولید پژو پارس دوگانه‌سوز ایران‌خودرو مرکزی اما برخلاف پژو ۴۰۵ افزایش یافته و از صفر دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۹۷۴ دستگاه افزایش یافته است.

تولید سمند دوگانه‌سوز ایران‌خودرو مرکزی اما مانند پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز متوقف شده و از ۲۱۱۰ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر رسیده است. اردیبهشت ماه امسال تولید پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ایران‌خودرو خراسان اما افزایش یافته و با رشد ۱۵.۶ درصدی از ۳۱۰۳ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۳۵۸۷ دستگاه افزایش یافته است.

تولید پژو پارس دوگانه‌سوز ایران‌خودرو خراسان اما متوقف شده و از ۱۳۱۲ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر رسیده است.

تولید سمند دوگانه‌سوز ایران‌خودرو تبریز اما با افزایش ۲۶۶۲۶.۷ درصدی همراه بوده و از ۱۵ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۴۰۰۹ دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید پراید دوگانه‌سوز پارس خودرو نیز متوقف شده و از ۸۹۸ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر رسیده است.

تولید پراید دوگانه‌سوز سایپا نیز همچون پارس خودرو متوقف شده و از ۱۸۰۴ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر کاهش یافته است. تولید تیبا دوگانه‌سوز سایپا کاشان نیز با کاهش ۷۰.۹ درصدی همراه بوده و از ۵۶۱ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۱۶۳ دستگاه رسیده است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند